FANDOMАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ

Back to Bulgarian Dialect Glossary (home page)

Ю Edit


ю - на ней, и, я

юбедуша - обяда

юбоден - убоден (ранен)

юбрудова - съоръжава, стяга

юбцених се - пазарих се

юги - повече

югич - овен водач на стадо

юглава - оглава, годеж

юда - 1. вода; 2. зла дух от женски род

юдара - одъра

юже - въже; въже за снопи

южина - обяд

юз(а) (т.) - четвъртина от ока, сто драма, 1/4 килограм  ?

юз - мярка за тегло, 4 оки; две четвърти ока  ??

юз - сто

юзбашия (т.) - турски военен началник на сто души

юздисуе - въздиша

юзе - взе

юзел/ле, /ли - взели

юз(ун)лук - (от “юз” сто) - сто оки  ??

юзъ - навивки на памук от дарак

юк (т.) - товар

юкарал: ю. коси - покарали му коси, обраснал с коси

юлав(че) - глупав, неразумен

юлак=юлан - пратеник, глашатай

юлар (т.) - оглавник

юлдаш (т.) - другар

юлови - волови

юлчин (т.) - (от “улак”) пратеници

юмреж - умиране, смърт

юмън - умът

юндиса - “добро да случи”

юникнала - премрежила

юп - магия

юпрегна - впрегна

юпрели - опрели, достигнали

юракчии (т.) - жътвари

юрдие - войскова част

юртюви - развалини на къща, разрушено

юрук - каракачанин; влах

юруци - турски овчари чаргари от Анадола

юрун алан - вървете, вземайте

юруш=юриш - щурм, нападение на крепост с много войска

юрушки - 1. турско номадско население в Родопите, коняри; 2. каракчканин, влах

юрушови дворове = комшии (Латина, Говедарци) [?]

юря - 1. върви; 2. (т.) олеле

юсми - безсрамници

ют/и, /о - лют/и, /о

ютрини: ю. черкви - утринна служба

юч - три

ючимиците - ечимиците

ючумень - ечемик

юшур - данък, десятък

ющави - отскуба


АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ