FANDOMАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ

Back to Bulgarian Dialect Glossary (home page)

Ъ Edit


ъбър - известие

ъв - във

ъглок - кърпа

ъгрипка - малка лопатка. Използва се за обръщане на колаци.

ъгъла - кошарата

ъдъе - одая

ъйся - сега

ъпцънъ=хапсана

ържасала - ръждясала

ърце - ръце

ъс - със

ъхър=яхърАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ