FANDOMАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ

Back to Bulgarian Dialect Glossary (home page)

Щ Edit


щеин - хубава, красива

щерица - овна(?) ялова [ММ]

щета - загуба, вреда, пакост, беда

щирец - овца която не се е обягнила през годината

щир(ица) - ялов(а), безплоден

щирник - ястие от щир (вид растение)

щитом поле - заградено с щитове

щольба=стълб

щольбище - клонче; стъбълце

щоно - което

на щ. - това, дето

щрапал - стъпвал

щрапало - стреме

щревница - стръвница

щрур защури - върви на посоки

щръпка - ощърбено, вдълбано, стъпка

щрапка - стъпка

щу: не щу - не искам

щукна - изчезна, изгубя се; пропадна


АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.