FANDOMАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ

Back to Bulgarian Dialect Glossary (home page)

Ш Edit


ша - ще

шавар - вид тръстика, блатно растение, камъш; висока буйна трева, която расте по мочурливите места и ливадите
шаварлии - обрасли с камъш

шавре - кърпа за нос

шадраван - фонтан, водоскок

шайкач(ница) - войнишка шапка

шайки (т.) - големи лодки, гемии

шака (т.) - шега

шака - шепастиска

шакир=шекер

шакье - шепи

шала - шега

шалави - шавливи

шалеи - шалвари

шалиене - алени; шелянине

шалом поли - женска връхна дреха, подобно на сукман без ръкави [Сев.-Ихт. Бълг.]

шамия (т.) - кърпа за глава

шамка - шумоли

шанлива - весела

шановат - радват, веселят

Шаргалена, Шаргонлио - Шарколия

шарна - шарена

шаро - шарено

шат(к)и=шатици - патици

шатър (т.) - шатра, палатка

шахите - свидетели

шахни - птица, сокол

шашка - сабя

шева - шиене

шевай - шари, криволи

шеве - шев, шарен, везан шев; шевица, плетеница
шевета=шивета - плитка, сплитка

шевре - дълга кърпа за глава; кърпа за нос

шега - крачки

шегом - с шепа

шегръте - шегаджии, майтапчии

шегърт(е)(т.) - чирак, момък, който се учи на занаят и извършва на майстор и услуги

шеитин - убит

шейретин (т.) - хитър, лукав

Шейтан: Ш. кюприя - дяволски мост

шекатке - свидетели

шекер - захар

шекерли (т.) - захарен, сладък

шеки - шепи

шекливо - чернило

шемшир - чемшир

шени - весели

шенлик - веселба, гуляй

шепуво - слабо

шербер, шербет - сладк/а, /о; турско разхладително питие

шеретли(й)че - хитро, дяволито

шерфет(ка) - кърпа

шестоперца - стрела с 6 перки (уши)

шета - 1. обикаля, разхожда се, ходи; 2. иска
шетба ш. - ходи, разхожда се, обикаля, обхожда
шеталка - разходка

шетна - покара, обиколи, разходи се

шехате - свидетели

шиблика - тънка пръчка

шивам - шиене

шивета=шевета - 1. плитки; 2. шевици

шивя - плитка

шигъри - чираци

шигърчафта - чираци

шикер - захар

шикерли=шекерли

шикли - боядисани, украсени

шиклило - (от “шикла”) чернило от шикалки

шикнат - спуснат

шикосана - позлатена, посребрена

шиле(ц) - агне след отлъчването му от бозаене
шилеже - шиле, агне
шилежина - шилета

шилящана юрия - пасище, място, където пасат шилета

шимширова - чемширова

шиндени - дъсчени

шиник - стара мярка за зърнени храни; котел, крина

шипьона - съмнение

шифалье - цели обуща, обикновено с ластик отстрани

шишане=шишене - къса пушка, карабина

шликна - шибна

шопка - стиска от нещо с върха на пръстите (брашно, сол, ориз)

шопки - чушнара, чучури на чешма

шохадари=чохадари - чиновници от свитата на султана

штичица - птичка

шувиш - подарък

шупе (т.) - съмнение, подозрение

шупелка - свирка, пищялка

шупляга - празнина, кухина

шупьо - изглежда

шура=шуре=шуря - шурей (брат на жена му)

шурена(йк)я - съпруга на щурея

шушене=шишане

шуштави - неметени

шъвренце (т.) - кърпичка

шъитин - изведнъж

шъка - шега

шъл - ще ли

шъхир - завивка, юрган

шякир=шекер


АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ