FANDOMАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ

Back to Bulgarian Dialect Glossary (home page)

Ц Edit


цакти - когато ситерето се цеди, водата окапва (цак, цак - цъкти)

цалуфи (т.) - къдрици от по-късо отрязани коси при ушите у жените

цаниа се - пазариха се

цанило - пазарило, наело

цапи - цепи

цапките - стари, подпетени обувки за ходене по двора

царкови - царските хора

царни - черни

цафара - едноставна овчарска свирка

цван/ец, /че - австрийска сребърна монета

цвеке=цвике - вж. “свике”

цвилби - плачове, викове, писъци

цвили - плаче

цвръста - осмолена

ц. пладнина - посред бял ден

цвръсто - яко, чевръсто

цело - сребърна монета

цело млеко - всичкото

церга - черга

цета - кучета, псета

цефара=цафара

циквам - виквам, разплаквам се

цицал - сукал, бозал

цицелчета - сукалчета

цолуфкове - коса над бузите (Родопи)

цонкам - свиря, дрънкам, звъня

цосува - стига, достатъчно е

цоха=чоха

цохара - материя за направа на военни дрехи

цохи - дрехи

цошена - сукнена

црве - червеи

црева - черва

цревье - обувки, чехли, папуци, чепици

црен - дръжка

цръфки - червеи

црън - черен

цуне - целуне

цут цутило - цвет цъвтнало

цъклее - свети, блещи като стъкло

цъклена - стъклена
цъкленица - стъкленица, стъклена чаша ц. - стъклена чаша

църна: ц. мечетина - черна мечешка кожа

църнотрено=църноцрен(ч)е=църночренче - ножче с черна дръжка

цъцри - капи, тече на тънка струя


АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ