FANDOMАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ

Back to Bulgarian Dialect Glossary (home page)

Ф Edit


фаиз (т.) - лихва, файда

файда (т.) - 1. полза, облог, печалба; 2. (пари с ф.) лихва

факлия - факел

факлошити - вакли

фала - хвала

ф. тебе - традиционен израз при обръщение в юнашките песни

фанаа - почнаха

фанал - тръгнал

фармакь - горчиво, отровно

фармакове - отрови

фата - хваща

за вера не ф. - не вярва, не хваща вяра

фатат - не ми приличат

фаша - дълга лента от кожа от гърба на животно

фередже - горна дреха на туркиня

ферман (туралия) (т.) - заповед с печата на царя, съобщения

фермеле=фермене, -та - къса горна дреха, салтамарка, куртка (Пирин)

феруглици, фуруглици - сватбени знамена

фибришим пушка (т.) - п. със сърмена украса

фикия - вид чаша, с която се пие само вино

филджан - чаша (за кафе)

филдиш (т.) - слонов зъб, слонова кост

филек - пролетни игри и песни (Странджа)

филеше - гонеше, филяше

филиз=филис - прясно покарала клонка, младо стебло

фиркам, фирне - гони...

фирулка - вихрушка

фистан(а) - женска дреха (Сев.-Изт. Бълг.)

фитил - запалка

фитир(а) - леха

фитки - пуйки

фишерлик - патрондаш

фишеци (т.) - патрони

фишеклък - опас за носене на фишеци

фкотляна - с цвят на котлясало ядене в меден съд

флорини - (ит) жълтици, златни монети; прости пендари

фльока - женска горна дреха (Родопи)

форляше - хвалеше; надигаше

фортоми - въжета

френги(ян)я: сабя ф. - сабя с особено тънка изработка, доставена от Франция или изобщо от Запад

френчи - латинка (цвете)

фрлят - стрелят

фролина=фрулина - паричка

фръкнало - пламнало

фтапта - натъпка

фта(к)сува - обещава, подарява, обрича

фтесна (гр.) - виновна; грешна

фтиде - отиде

фтока - зестра

фудул (т.) - горд, надменен, надут

фукара (т.) - беден народ, население, бедняци

фукорлок - беднотия, немотия

фули (от “пул, пулове”) - пара, монета с малка стойност

фунди - жълти цветя

фунест - с широка корона от клони

фурки - хурки

фурнити (т.) - хлебове, самуни

фуруглици=феруглици

фустан - женска горна дреха от по-тънък плат

фута - престилка

футрум - утре

фуруглица=феруглица

фъваля - въведа

фъндък - дребни

фърцам - сърбам  (ДДБистр)

фьопнаха - влязоха

фъркулица - old Romanian word, used in NW Bulgaria (learned in с. Покрайна, 2007)


АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ