FANDOMАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ

Back to Bulgarian Dialect Glossary (home page)

Р Edit


рабаджии=арабаджии - колари

рабена - кола

рабнеш - хапнеш

рабул(че) - грапаво, назъбено

раванлии: черкви р. - “украсени, нагиздени черкви” (от манастира Раваница на р. Раваница в Ресава, Сърбия, или в Срем)

равна - пълна

равнене - обредно изравняване на гроба 40 дни след смъртта

равнишка - нива

равния - равно място

рагя - ръжда

рада - радеят, стремят се, залягат, мъчат се, грижат се

радич - радостен, доволен

радоя - вид свирка

раетско (село) - чиито жители отбиват трудова повинност всяка пролет в Цариград и се ползуват с известни привилегии

ражень - ръжен; дървен шиш, на който се пече агне

разбой - стан за тъкане

разбрея се - разлюти се

разбудити - да разбуди

разбуднило - размирило, разбунтувало

развали - разстрои

развикува - разплаква

разворнат - разотидат

развращам - разтурям годежа

разгеле (т.) - тъкмо

разгюжия - размръзнаха

раздваяме - разделяме

раздвоиш - разделиш

разджикоха - разбъркаха, разхвърчаха

раздрум(е) - кръстопът

низ друм низ р. - из път из кръстопът

разелиа (т.) - с чест, честен

разжали - нажали

разйорил - разиграл (коня си)

разкина - разкъсвам

разкол - 1. преграда за удобно разлъчване овци; 2. стъгда, мегдан

разкривим: че р. - ще закуцам

разкрилива - разперва

разкрокна се - разкрача се

разкутано - изчистено

разложенска: р. река - река, която се е разляла нашироко

разлюти - разгневи

разлюти се - разсърди се

размазаха - разтвориха

размудри - разбунтува

разнишай - размахай

разор - дълбока бразда между две ниви, межда

разпак - кръстопът

разпарим - попарим

разпе - разпъна

разпиличенца - които разпиляват

разпоясай - разпаши

разправял - правил

разпрща се - разпръсна се

разпука се - разядоса се

разпули - огледа, разгледа

разпът(е, -ье) - кръстопът

разселил - заселил, настанил

разсипале - развалили

разстави се - отдели се (от душата си)

разстана(ла) - раздели(ла)

разстана се - отдели се

разтавам, разтанала - разделям, -ила

разтера - разгони

разтиши се - разплака се

разтова - вж. “разтавам”

разточи кола - откачи задницата на кола от предницата

разумиш - посетиш се

разчерна - разцъфна

разшени се (т.) - развесели се

разшета (се) - разходи (се)

разшъвнете - разхвърлете, съборете

разюяй - разлюляй

разярили са - изярили са, окозили са, разягнили са - обагнели са

рака - ръка

ни с нога, ни с р. - не мръдва ни крак, ни ръка

раки: р. сапун - сапун, внасян от Турция и от островна Гърция

ракилдова - ракиена

ралица - долната дървена част на ралото

рам - равен

рама - храмове

рамазан - пости у мохамеданите

рамни - равни

рана - храна

ранен - хранен

раним - храня

ранит - храни

ранна - ранобудна

расождане - разотиване

распъкь - кръстопът

распъсъ- без пояс

растанил - разделил

растовита - с висок ръст

раступи - изгни

растяга - разтега (мярка за дължина)

рахат - (т.) спокойствие; спокойно, мирно

рачи - иска, ще

рачка - ръчка, дръжка

раюве - мн. ч. от “рай”

ревниш ми се - харесваш ми, желая те

редиън - средна възраст

редома - поред

редя - нареждам над покойник, оплаквам п.

резил (т.) - позор, осрамотяване

резница - оръжейна, “дека им било затворено оръжието”

рейдисваш - прахосваш

реки сапун=раки сапун

ремизен=ремизян (т.) - червен с жълт оттенок

ренджа - портокал (дърво и плод)

ренове - тревоги, ядове; жалби, мъки

ресеше - плетеше

рехим (т.) - залог

реча - дума

реченица - годеница

речовита - словоохотлива, сладкодумна, приказлива

речом рекли - дума са казали

речу - рекат, кажат

реш(е)то - сито от кожа с редки дупки

реща - сито, решето

ривце - вид сребърен гердан; наниз от стари пари

рида - везана кърпа за лице

риджа (т.) - молба

ридини - планински дялове

рижат - цвилят

ризанско - като ризница, войнишко

ризик (т.) - щастие

ризия - послушание, чест, късмет

римиз=хримиз

римизна=ремизен (т.)

рисянин - христианин

робинчица - слугинка

рованик - китениче, хубава власата черга

ровина - ров, дупка, трап

рога - бода (на вилица)

рогози(к)на - тъкан от царевична шума

роджбу - рожба

родина (равна р.) - земя

родица - род, роднини

родно: р. и безродно - роднини и нероднини

родум - наред

ройка - руда овца, овца; име на овца

ройкат - пръскат

ройна - разпръсна

ройната - разхвърляна

ройнина - бистрота, чистота

ройно=руйно

рокол(е) - чаталеста дрянова клечка отпред на риша пред хомота, която служи за закачване поводите на животните

ром: р. ракия - люта ракия

ромоня - говоря

ромонян - най-вахният овчар, чорбаджия (Родопи)

ромощавец - хрущял   (ДДБистр)

росен - горско цвете (Странджа)

росен: от р. - от роса

росуля - жито, което дава много класове; местност

рохаво - рошаво

рошкове - рогчета

руба - 1. горна вълнена женска дреха; 2. дреха, облекло; 3. чеиз, даровете на момата
дигнала ли си р.-на - събрала ли си много дарове

руб(а)ета - дребни монети от злато

рубе - малка жълтица

рубии - жълтици от меко злато с различни стойност

руво=рухо

руда: р. поляна - с мека трева

р. ярина - тънка вълна

рудан - чекрък

рудари=бродари

руди: р. овци, р. агне - овци с тънка, мека, къдрава вълна
руда-рудица - овце с къдрава вълна

рудина - равнина на планина с хубаво пасище

рудици - овци с мека и къдрава вълна

рудо гърло - гърло на човек, който пее с мек, топъл глас

ружан - китка

ружен - човек, на когото са се скарали, огорчен

ружи - ругае

ружница - вид гайда без ручило, само със гайдуница

руй - жълто цвете, смрадлика

руйно: р. вино - хубаво, чисто, бистро вино

руйо=рухо

рукам - викам, повикам

руком - виком, с вик

руке: р. шире - ръце разгръща

рукна, подрукна - викна, подвикна, извик

руку: за р. - за ръката

румане - говори

румане, румания - на жетва в Южна България (Румелия)

руменче - металически или глинен съд за вода, стомничка

румнянско - румънско

руо=рухо

руп - монета от 1/4 грош

рупилянке - от село в Гърция

рупче: с р. прерубени - с рупче (стара монета, четвърт грош) разрязани

рута - кърпа

руфо=руо

руха: р. пелена - едно парче пелена

рухо - облекло, дреха

девоячко р. - девойчинско облекло

руце - ръце

руч/а, /али - яде (яли)

ручане - ядене

ручки, ручкови - закуски и обеди

ручник - кърпа

ручок - обед или закуска около 10-11 часа през дятото; времето около 10-11 часа сутринта

ручоци=ручки

ръвало - ревало, плакало

ръгево - мръсно

ръгявица - ръждавица, ръждива

ръгне да бяга - хукна да бега

ръжа - ръж

ръжасали - ръждясали

ръженица - слама

ръзреди - нареди на редове

ръкиен - вид сапун

ръковита - смела

рълява - мръсна, одърпана

ръта, ръти, рътье, рътове - хрът(ове), куче(та)
р. палаша - малко ловджийско куче (хрътка)

ръчаник - дълга кърпа от платно с ресни и везба от двата края

рювер - пистолет

рядеши - пееше

рячи - думи


АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ