FANDOMАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ

Back to Bulgarian Dialect Glossary (home page)

О Edit


оба - нвамата

обаня - изкъпе

обвезди - обезди

обе - двете

обеднъг - веднага, изведнъж

обзе - взе

обидем - опитвам, употребявам

обидем - обиколим, обходим, посетим; срещнем

обийоди - обикаля

обил - обходил

обишел - обиколил

обияжда - опитва, вкусва; наглежда

обнитени - обкитени

ободи - обходи

обосуе - обосява, остава без подкови

образ - страна, буза; (мн.) лице

обрек - орбок

обресени: о. със шарени люлки - накачени с шарени люлки

обрик - оброк

обричат - обръснат

обружа - украса

о. го - накити го, нагизди го

обружи се - въоръжи се

обръжен - въоръжен

объртала - обръщала

ова (т.) - поле

овине - полетата

овай - този

овака - така

овам - насам, тука

оварди - забеляза

овдека - тука

оведи се - наведи се

овие - този

овикам - оплача

ово - това

овсена: от о. - от овес

огалати: да се о. - да се омърси

огарелци - обгорели дърва от огън

огинала - умряла

огирам - огрявам

оглава - годеж

оглавя - сгодя

огнян/а: огнен боздуган, огняни топузе - боздуган(и) от желязо, който в боя изпускал(и) искри

оградисвам - разболявам се, след като съм минал през омагьосано място

огрево - светило

огръдит - погрознее

огюх - ходих

одаджиче - ходи и се труди непрекъснато

одаеки - от ходене

одая (т.) - стая

одвия - надвият

одвоиа - разделиха

оддвая - отделя

оде - ходи

оджа (мн. одже) - ходжа

оджак, оджаци (т.) - комин(и)

одзвела се - отговорила, отзовала се

одзе - взе, подкара

оди - иди, ходи

одимало - родило се, появило се

одимаш - добиеш

односи - отвръща се, отказва се, “големи се”

одня - ход

одомуем - задомявам

одонаде=одънад - оттатък, от другата страна

одрътки (от “отврътки”)=повратки

одува - отдуха, отвея

одуити - да нахрани, да набозае

одунджи (т.) - дървар, секач и продавач на дърва за горене

одъ - вода (Странджа)

одял - ходил

одячи - подстрига за дякон

ожалил - оплакал

озгор=озгорека - отгоре

озлачено - отразено, отбелязано

ознобил - направил да измръзне

озявай ми се - обади ми се

ойгун - сходни

о. ходене - стрейно, напето, хубаво

ойда - отида

ойдурма - кавали

ойгун ойдурми - сходни сглобки, наставки, в смисъл на сглобяеми кавали

ойнами - войни

ока - стара мярка за тежест от 1282 г.; мярка в 3 фунта; съд за мерене на тежест от ока - оканица

окаиш - окадиш, прикадиш

ок/ам, /ая, /ало - викам, каня

оканица: чаша о. - която събира една ока

окарал - поругал

окачи - възседна

оква - вика

оклоп - заключалка

оклопена - затворена, заключена

оклопница: сабя о. - сабя, която се сгъва

окна - викна

окно: о. перо - пауново перо

окопнело - стопило се

окот - вик, шум, глъчка

окрапна - окъся

окрекуе - оглежда

окръсти: кръстом о. - хваща някого за кръста, за да се бори с него

окумил - поканил за кум

окушат - вкусват

олади - разхлади; разкваси

олан: хайде холан! (т.) - хайде де!

олдаши - приятели, другари

олелекам - охкам

олойна - оловна

олойте - воловите

олук(а) - улей, тръба

олум=олъм=олун (т.) - синко, синчето ми

омала - мъка

оман - билка дивисил, Inula hellenium, лековита трева

оминал - отминал

омразно биле - биле, предизвикващо умраза

омръзя - тежко на душата

омълъ - тежко на душата

он - [Is this Turkish?  Please give a source.]

он беши хапуз - 15 години затвор
он ики - 12 души
он йеди киши - 17 души
он киши - 10 души
он секис - 18
он ълта киши - 16 души

он, она, оно, они - той, тя, то, те

оналть джеремя - да загуби 16 години

онбашия (т.) - чин в турската армия, ефрейтор

оной - онази

опази - съгледа, забеляза

опако - хитро, дяволито

опал - пожар, пакост

опанджак - ямурлук, широка вълнена горна дреха с ръкави или като пелерина

опас - пояс; женски колан

опер - украса

оперено - укр. с пера, обкичено, оградено

опет - поък, назад, на гърба; пак, отново

опетля - стегна

опея се - откачиле му се (ножове) (Мала Църква 1988, стр. 97)

опинци - цървула

оплачена - разплакана, плачеща

оплениа - ограбиха, плячкосаха

опленило - оскубало, обрало всичко

опоганило се - изходило се по голяма нужда и се изцапало

опоржи - опърли

опрашена - разкопана

опрегач - тясна фута, престилка (Самоковско)

опрегнато - запрегната

опреж - пред

опростим - напусна, оставя

опули се - вгледа се

опущи - пусне

опържи - попари

опърчила - запретнала

опът - наопаки, извърнато

ора - хора

ора - области, крайнини

оракчии - 1. = юракчии; 2. орачи; 3. жътвари

ората (т.) - говоря

орати - думи

орд(и (т.) - въоръжена дружина, отред

о. аскер - много войска

орешова - орехова

ори - страни, области

орида - Охрида

орисвам (гр.) - предопределям съдба

орман (т.) - гора, дъбрава, лес

орнали - протекли

оро - хоро

ороци=уроци

орта - средно

о. вежди - вежди, сключени в средата

ортак (т.) - съдружник

ортома=ортума - въже

ортува=хортува

ортума - дебело въже

ортусай - приготви

оругье - оръжие

оружа - въоръжи

оруже - сбруя (на кон)

осемно вале - прозрачни кърпи; воал

ослатило - отчаяно

ослободил - успокоил

оста - остана

остане - успокои

ости - остави

осък - восък (Странджа)

от(и)=оть - защо, що; защото

отавнеш - отървеш, избавиш

отаждам - отивам

отамне - освободи

отавнувал - спасявал, избавял

отбави - обезчести

отбереш, отбирам - разбереш, разбирам

отбили - уговорили; уточнили се

отбир - отбор

отвадяй - отивай

отвеза - отвърза

ответ - отговор

отвило - победило

отводи - отива

отводна - от другата

отвревя - отговоря, отвръщам

отврътки - следсвадбено гостуване на младоженци у момините родители

отвърши - завърши

отдава - сутрин

отдаде - върна, изплати

отдвои - отдели

отдека - отгде

отдялно биле - билка причиняваща раздела

оте - отърва, избави, отне, спаси

отевнат - отнемат

отепа/ло, /х - уби/ло, /х

отет - опък, инат

оти - защо(то)

отка - откак, откогато

откаже - отсъди

откидоше - откъснаха

откине - откъсне

отклапи=отклопи - отключи, отвори

отключе - ключове

откорнал - отпрал

откоца - откъсна

откратил - откъртил

откълцваха - отчупваха

отлахака (т.) - тревнина, данък за паша

отлачи - отдели

отнела - отнесла

отнем - отърва, избавя, отнема, взема

отоде - отиде

отока - естествено отклонение на река, което се отделя от нея, тече отделно до нея и после пак се влива в нея

отори - отвори (Странджа)

отпела - отметнала, откачила, отплеснала

отпена - гръмна

отпраща - изпраща

отпреш - отпред

отпростим - напусна, оставя

отпули - отключи, освободи

отпуля - изплъзва

отпуснете - освободете

отред - отбрани

отресно: о. биле - билка за намразване

отрече - отговори, отвърна

отромоне - отговаря

отрошлек - отчупено парче

отрука - извика

отсельиме - да отделим, да отстраним

отслони се - отдръпна се

отслужи - извършва черковна служба

отстъпил - върнал се назад

отсъдя - отведа

оттад - оттам, оттатък, отвъд

оттъжва - прежалва

оттръгне - отмине; отдръпне, отмести

оттурим - махна

отурак (т.) - по турски, кръстато

отцутра - на сутринта, отзарана

отчували - отгледали

отъвнало - отървало, спасило

отъвна - отърва, спася

отъмне - спаси, отърве; отнеме, отвлече

отът - оттатък

оцутра - тази сутрин

очели - отишли

очем - искам

очепни - откърши

очим - с очи

очува - отхрани, изгледа, отгледа

ош болдук - добре намерил

ош гелдим - добре дошел

ошел, ошъл, отшели... - отишъл; тръгнал(и)

ошчин - овчи

ощрели - (от “устрели”) омагьоса


АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ