FANDOMАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ

Back to Bulgarian Dialect Glossary (home page)

Л Edit


лабудея - белеят, бели са като лебеди

лагове - ливади

лагор (срб.) - лагер, стан

лагъл=ягъл

ладата - хладната

ладена, ладна - хладна

ладовина: лето л. - хладно лято

ладовито - хладно

Лазар - Лазаровден

лаицата - лавицата, полицата

лайншпер (нем.) - земевладелец

лакти - мярка за дължина (1 лакът=68,75 см)

камик девет л. - камък с дължина 9 лакти

лакърдии - шеги, весели приказки

лалето - шевица на риза [Северно-Изт. Бълг]

ламбада - дебела и дълга восъчна свещ

ламбант=налбант

ламен - (от “поламен”) позлатен

ламперишка - задната част на къщата, където стоят ковчезите, дрехите; килер

лапнала - взела, хванала

ласи - руси

латисахме - полакомихме се

лауса - лехуса, родилка

лаф на лаф - от дума на дума

лафовал - говорил

лаха - струва ми се

лахана (гр.) - зелка, зеле

лачидба - (от “лъча”) отделям, отбивам агнета, кози или друг добитък от стадото или от майките им

левек=левент

левен(т) (т./гр.) - напет; юнак, млад,здравеняк
левентски - юнашки, младешки

лево - несговорно, лошо

левострелье - дърводелци, които правят хурки, вретена и кавали (Самоковско)

легън - обор

леи - лехи

лей се - сега, веднага (Родопи)

леком: л. лечи - бърза, тича; леко скачай

лел, лель, лело - но

леле: л. вара (варай) - трад. израз при обръщение в народните песни, в повечето случаи израз на уплаха, очувдане или скръб

лелех - междуметие, което изразява съжаление (подобно на “горко му”)

лелечиш, лелеят - вайкаш се, викаш “леле”, “олеле”

лели - нали, като

лелка - кратуна

лельче - съседке, обр.

леля - люлее

леляйка - люлка

лем(еж)=лемедже - желязната част на ралото

лепина - хубост, хубавина

лепо - хубаво, добре

леса - много плетеници на коса; коса

лескати: л. синци - лъскави мъниста

летва - полегата, равни

летва люлка - люлка, закачена на тавана

лети - вали дъжд

летнат - завалят

лето - излято от метал

лефтер(а)=лефтяро (гр.) - неженен(а)

лефтеровам - ергенувам

леш(ове) (т.) - труп(ове)

лешче - белегче

лея - леха

ли(х)а - зъл човек; човек, на когото неможе да се угоди, всичко му е криво

дибер - револвер, пищов

ливанта - благовонно масло от лавандула

ливори - револвери

лиен - лиген

лижеше - докосваше

лика - лична мома

“л. прилика” - подходяща за момъка мома, която да му прилича
една л. да са - да са приличат
лику съм нашел - прилика съм намерил

лико - 1. прилика; лице; 2. под кората на липата

ликом поле - равно

ликсен - анасон

лильляна - люляк

лин(ар) - голям съд, у който тъпчат грозде за вино

липняшева - липова

липцала - избягала, нямало я

лиси биволи - с бяло на челото [Сев.-Изт.]

лис(т)ник - куп несечени клони с листа, струпани за фураж на дребния добитък през зимата

литака - горна вълнена женска дреха от вида на сукмана

литра=литря - малък плосък и валчест съд, който събира 100 грама

литре - съд за вино

лито(м) - сърдито

лиха=лиа

лича - викам, съобщавам, известявам, разгласявам (с висок глас)
личба - известие, наредба; облекло, носия
л. лича - изветряват, разгласяват

лишан - годежарски залог

лишанито - белязано

лишен - при годеж момъкът дава украшения на момата - жълтици, накити; белег; нишан

лйет - летен

ловок - лов

логе - видове

Логовето - местност около с. Градево, Благ.

лоде - лудува

лозина - лоза

лозом - с лоза

лочат - отлъчват

лу - само

луа - луда, юда

лубеница - любеница, диня

лугачка - висок бодлив бурен

луге - люде, хора

лунтаперин - земеделец

лухуска (лехуска) - родилка

лъ - само

лъгак - ливада; ниско място, което може да се напоява с вода

лъгове - ливади

лъися - сега

лъката - ниско място край реката с ниви и ливади

лъком: л. маши - леко маха

лъкърдия - дума

лънбантин - налбантин, циганин ковач

лъчни - лачени, лакирани

льока - бавно

льчи - ето

лю - на ние

лю(м) - а, но само

лю що - щом току

любадево - лебедево

любика: дива л. - трицветна теменуга (Viola tricolora )

любо - съпруга

любя - челуват

у лице се любише - по лице се целунаха

люге - люде, хора

люкан - закопчалка

люле - лула

люпа - хлопа

люсно - листна, разлисти

лютица - отровна змия

люто - остро

люцка - хорска, чужда

ляко=леко - ако

ляпа - хубава, и “голяма”

ляса - плет от тънки пръти; леса; много плетеници на коса

ляскати - лъскави

ляхуса - родилка


АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ