FANDOMАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ

Back to Bulgarian Dialect Glossary (home page)

Е Edit


е - аз

е: е ти - ето ти

ебанджия=абанджия

ева - ето

ев дева - ето я

евала: е. ти прави - покорява се на тебе, отдава ти почит;

е. не дава - не отстъпа, не се покори

еве=ева - ето, на

евел (араб.) - преди, преди всичко, някога

евза (т.) - капза

пушка евзалия - кабзалия, по-съвършена от кремък

ево - ето го

евро - болно (Родопи)

евръ - лошо (Родопи)

евсайбия (т.) - стопанин на къща

ега - дано, когато

ега би ми сила пристигнала - дано ми дойде силата
ега ми се лекове прифанат - дано имам полза от лековете

егре/к, /ци - лятна кошара на полето

егъл - кошара

еди - седем

едигаченка - от с. Едига (Странджа)

единдисали - “стигнали”, успели

едирненски - одрински

едирнелия - одрински

еднач - веднъж

едно - еднакво

е. чамбаслии - с еднакви коси

еднолики - еднакви на лице

Едрена града - Одрин

Едрене, едренски - Одрин(ски)

ей ней - е тъй, така

ейсе - сега

еким(джикя) (т.) - лечител(ка), лекар(ица)

екин, екинете - посев(ите)

екрани - приятелки, другарки, връстници

ексик (т.) - по-малко от теглото, недостатъчно

ел, ель, еле - или; нали; щом

елан - шега

еланджийско=ябанджийско

еле - ала, но, току

еле - ядене

еленина: сура е. - сиви елени

елеци - безръкавна горна дреха, антерия

ели - или; дали, нали

елини - на ела

елиф - първата буква от арабската азбука

елли - 50 грама

елкен (т.) - ветрило, корабно платно

елканджия - който управлява платната на голяма лодка, гимия, кораб

ело - но

еловине - бездетни

елхадници - прибори за къпане на деца при кръщаване

елхици - елички

елчие - овен-водач на стадото

елчии (т.) - пратеници

елънджие - лъжливо

елюм - смърт

елял=халал

емир (т.) - мюсюлманско владетелска титла, княз

емирче (т.) - дъщеря на високопоставен турчин

емиш (т.) - плод

емпът - на един път

(х)емшерийка - землячка

ена - да   (ДДБистр)

енгел - сгодно време

енгелезин - англичанин

енгя - по-голяма сестра (Родопи)

ендезе - мярка за дължина, лакът; 1/2 метър

енкъс - нарочно

еннъ - една

еннъшкян - веднъж

еньгин - голяма

еранки (т.) - дружки, връстници, посестрими

ерве - ями, трапове

ергеле - стадо коне

ергелии: коне е. - коне от стадо

ери - препуска

ерил - (от “ярина”) вълна, получена при второто стригане на овцете (Самоковско)

ерина е - (вероятно от “йер”) място за запладнуване, в смисъл време за почивка

ерината - “края на поляната” (от “яр” височина?)

ерли/я, /йкя (т.) - местен жител, кореняк

ерлия: камен е. - становит камък

ерми - петдесет

ерна - вълна

ерфене (т.) - събиране не ядене, гуляй; сбор

ерукье - юруци

есап=хесап

есен - ясен

есирин - пленник

ескер=аскер

ескизахралийски (т.) - старозагорски

ескин - (от “кескин”?) лют

есмер - възчерен, -на, -но, смугла

ете - ето, на

я ете - ето
ете отад - ето оттам

ефенди(я) (т.) - господин

ехам - качвам

ехла - ела

еце=яце - много, твърде

ечали - викали, разгласявали

ечкам - стеня

ечко - много


АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ