FANDOMАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ

Back to Bulgarian Dialect Glossary (home page)

Г Edit


га - кога, когато; въпреки, макар да е

га - я

гаваз/е, /и - полицейски служители в турската държава в миналото; пазачи; телохранител, полицай

гавали - кавали

гаведчина - животинка

гада-гадинка - животинчица

гаджате - да се прицелвате

гажда - погажда, улучва

газда (срб.) - господин, господар

гайда-мешничка - кожена гайда

гайле (т.) - грижа

галати - изцапва, цапа

галатна - нечиста, замърсено

гален - обичан, любим гальник - любим; любовник

галици - къси вълнени чорапи в горния край с шарки; вид терлици

галям - обичам, любя галила - обичала

галуни - гарвани; врани

гана - бяс по кучетата (Странджа)

ганетка - приказка; гатанка

гано - когато

ганосанко - калайдисано

гарабиня - карабина, пушка

гаргия - копие, мъждрак

гарез: ако те е на г. фанало - ако го е яд на тебе и иска да ти отмъсти; =карез

гария=ангария

гашник - връв, с която се стягат горните мъжки гащи, учкур

гашниче (гащниче) - коланче (Пирин)

гащя - сгащвам, обкръжавам

гвацам - тъпча

гевгерче - съд за вода, гевгир

гевгирлия=кивгирлия

гегалийска: пушка г. - дълга тънка и богато украсена албанска пушка

гегалия=гегалийска

геглинка=гелина

гези - (от “гизия”) копринен плат

гезим (т.) - пътуване

гел (т.) - дойди, ела

гелина (т.) - невяста, булка

гем - юзда, водило на кон

гемия - кораб

гемче (т.) - юздичка

герак, геракиня (гр.) - ястреб (обр. към мома)

ген=гем

геран - 1. кладенец; 2. ниско място край река, което бива често заливано

гер(д)жик=гирджик (т.) - гиздав, спретнат

герек: г. ти е - така ти се пада

герекинке - вж. герак

герен - низина край вода или заливана с вода; мочурище; пасище около село
геренлъци - мочурливл места

геч - не

гечим(ек) - гечинмек, поминък

гечит (т.) - брод на река

геч(ко) - късно

гечтим - минава

гивгирлия (т.) - изграден от камъни и тухли

гивизияна - много червена

гивизяна - свилена

гиди (т.) - обръщ. с лек укорително-закачлив оттенък; бре, хей, ах ти

гидин къз - лудетината ми

гидия (т.) - юнак, младеж, луда глава; буен, смел; лудетина

гиздило - 1. сребърни и златни накити, подарявани от годеник на годеница; накит; 2. премяна

гизло - паша

гил бир - ела при мен; заедно

гимиджийче - корабниче

гинала - губила

гинарче - кладенче

гиран=геран

гирясал - хванал

гиче - момиче (Странджа)

гичим (т.) - поминък

гичит - брод

главене - годеж

главени/к, /ца - годени/к, /ца

главилка - годеж

главнику - високо място до огнището

главници - възглавници

главям - годявам

гламница - възглавница

гластор=гластър - едногодишно дръвче, право, стойно и красиво

глед - поглед, гледане

глежу, глеште - гледам, гледайте

глезно - гнездо

глоб (мн. глобои) - 1. жлеб, дупка, длаб; 2. очна дупка

глободан - сърма

глоглъв - гологлав

глъмнете - похабено от “главник”

глътнеш - сукнеш

глъшили - пригласяли

гльога - дълга

глявно (глявна) - главня

гнехце - гнездо

гнойове - боклуци, торища

говея - въздържам се, пазя обредно мълчание

года(т) - гласят

годе - гледа, старае се

годи неволия - случайно

година - помен за г. от смъртта на някого

годиници - годинки

гозба - угощение

г. прави - дава угощение; преносно: ястие

гозда - гвоздей

големица - по-стара етърва, кака

големък - големство

големян - началник

голия: пченица г. - “убава пченица без осил”

голо: г. злато - чисто злато

горак - тежък, лош

горин: г. цвете - “горско цвете”

горкувала - окайвала

горница - стая (за дрехи и чеиз) на горния етаж; чардак

горница - горска (за птичка)

горници, горняци - горен ред плитки (при сложно сплитане не женска коса)

гороцвят - салеп

горско - гръцко

горун - вид дъб

госби - готви

госке: г. прави - гости кани

гостба: г. прави - дава угощение; слага трапеза

гостувая - гощават

гошоглав - гологлав

грабнал - отишъл, побягнал

град(а) - градище, крепост

градещон - изградената част

гради: г. увиснали - до гърдите увиснали

градове - градушки

градом - като градушка

грамади - зъбери, канари

граматиче - учено момче

грамна - грабна, поемам на някъде

грамотници - книжовни люде, знаещи да четат и пишат

граница бяла - бял дъб, Quercus pedunculata

гранки - клонки

грашиково жито - жито, примесено с плевели

грашок - грах

гредат - идат

греи - грехове

гренда - греда

греотити - да греят

грибне - “грива”

гривици - извитък, букла, лимба на коса, паднала над очите или самите вежди извити

грижве - сукмани

грижету - цялостно облекло (Странджа)

гришка - горна антерия, дълга колкото сукман; стара родопска дреха

гроби - погребва

гробнина - гроб; погребване

на г. - на погребението; при погребването; плата за изкопаване на гроб

грода - гърда, ненка

грозгя - гродде

грозница - треска

грош - някогашна монета от 20 стотинки

грсотат - тропат, трополят

грубя - загрозявам, чопля

груд(к)а - парче, късча; буца, бучка, топка от сирене, сняг, дел

груетат - грохотят

грузи - загрозява

гръсници=гръсти=гръстове - коноп като растение, лен

гръсти - снопче, конопени или ленени стебла

гръчанско - гръцко

губа(т) - погубват, убиват

губериня - черга, тъкана от дебели вълнени ресни

губим - погубвам, убивам

губеньня - харман, място за вършитба (Странджа)

гуджи - без опашка или с къса опашка

гудя - сложа

гульки - гулия

гумъзяно грозде - вид грозде

гунгул/а=/е - суматоха, разправия, кавга

гунка=гун(к)я - дълга до под коленете дреха от аба; кожух
г. чоеница - гункя от сукно

гунъ - салтамарка, жакет, украсен с лисичи кожи (Странджа)

гунье - ямурлук

гурбетлък - временна работа в чужбина

гургуто - гургулице

гуренин - горянин

гущер: г. алетина - грамаден гущер, митично чудовище

гъ - кога

гъжува - кърпа з ачалма

гълне - поглъща

гълчат - говорят

гълъби - мамули, царевици

гънгнив - гъгнещ

гъргят - говорят

гърда - грозна

г. (сила) - страшна (сила)

гъркина - кълбо от конец за плетене на тантела (Самоковско)

гъстак - гъста гора

гьо=дьо

гьоблен макрамо - къпра за глава

гьозби - увещава

гьозум (т.) - джоджан

гьоктепченки - от с. Гьоктепе (Странджа)

гьотуре (т.) - на цяло

гьоч - товар, багаж

гюбре - тор, смет

гюбрям - наторявам

гювез(нен)=гювес=гювеч (т.) - тъмночервен; червен, ален (Пирин); кармъзен, морав

гюзел, гюзелим (т.) - хубав(а), хубавата ми

гюзелджа (т.) - хубавец

гюзелинка - хубавица

гюл - роза

гюлсам - с аромат на гюбова (розова) вода

гюльса=гюльсую - розова вода

гюлюдисани - изписани с рози

гюлюм - розичката ми

гюмрук (т.) - мито; данък, събиран върху дохода от тютюна (Пирин)
гюмрукчия - митничар

гюмюш - сребърен, сребро

гюнлюк (т.) - надница

гюнлюкчие - надничари

гюрави - проклет, “лош”

гюресчин - злобни, злопаметни

гюреш - борба; вм. ГАРЕЗ - ненавист, омраза, злоба

гюс(чена) (т.) - гръд, гърдите (на животно)

гюся - гърди

гюч - мъка

гявулцтво - дяволия

гяк, гяци/гякове - който знае книга и чете и пее в църква; ученик в духовно училище; дякон

гяли - дели

гяури (т.) - неверници, христиани, хулно обръщение към не-мохамедани

гяурим казъ (т.) - българско момиче

гяци - ученици в духовно училище

гячета - дякончета

гячетия - ученици

гячина - даци


АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ